Umowa na remont szpitala podpisana

Dziś w Chrzanowie Poseł Krzysztof Kozik uczestniczył w spotkaniu, na którym podpisano umowę na termomodernizację trzech budynków Szpitala Powiatowego.

Na ten cel, dzięki staraniom Posła Kozika, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 11 mln złotych, co stanowi aż 95% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec 2024 roku.

– Kwota aż 11 milionów zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie przeznaczona na remonty oddziałów i termomodernizację budynków, które dadzą kolejne środki szpitalowi, w postaci oszczędności na kosztach energii – informuje Poseł Krzysztof Kozik.

Termomodernizację w postaci wymiany stolarki okiennej, instalacji grzewczej i wodnej, oświetlenia, dociepleniem stropów przejdą trzy budynki szpitalne A, D i H). Wyremontowane zostaną również poradnie i część administracyjna. Dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi 11,2 mln zł, przy całkowitych kosztach inwestycji wynoszących 12,5 zł. Termin ukończenia prac remontowych przewidziany jest w pierwszym kwartale 2025 r.