Życiorys i dokonania

Członek zarządu Holidingu KW, członek zarządu powiatu chrzanowskiego, radny.

Krzysztof Kozik – ur. 3 lipca 1970 r.

Wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inżynier górnik.

Ponadto ukończył studia podyplomowe o profilu MBA w zakresie zarządzania organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2007 r. po zdaniu egzaminu w Ministerstwie Skarbu posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Zawodowo związany z kopalnią Janina funkcjonującą obecnie w strukturach Tauron Wydobycie, w latach 2007-2008 członek Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Od maja 2016 r. do sierpnia 2016 r. oddelegowany z Rady Nadzorczej pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Kompanii Węglowej S.A., od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej S.A. Po zakończonym sukcesem procesie podziału KW S.A. pełni aktualnie funkcje członka zarządu Holding KW sp. z o.o. powstałego na bazie aktywów podzielonej Kompanii Węglowej S.A.

W latach 2006 – 2018 radny rady powiatu chrzanowskiego. W tym okresie w latach 2006-2010 oraz w 2014 – 2018 członek zarządu powiatu.
Zainteresowania: polityka i kwestie społeczno-gospodarcze. Posiada patent żeglarza, lubi spędzać czas pod żaglami oraz grając w szachy. Żonaty, ma dwoje dzieci.