Program wyborczy

PREZENTUJEMY ZAŁOŻENIA PROGRAMU LIBIĄSKIEGO KOMITETU PIS I KANDYDATA NA BURMISTRZA KRZYSZTOFA KOZIKA DLA GMINY LIBIĄŻ

– Droga Współpracy Regionalnej od Bobrka do Autostrady A4 będąca jednocześnie północno-zachodnią obwodnicą Libiąża, w perspektywie w współpracy z samorządami Jaworzna, Chrzanowa i Trzebini połączenie drogowe z kolejową linią szerokotorową (LHS) w Bukownie,
– aktywizacja gospodarcza terenów po byłym Ruchu II KWK Janina na Kosówkach – szczególnie ich atrakcyjność wzrośnie gdy wykonamy odcinek DWR do Autostrady A4 przez teren Kosówek ,
– wprowadzenie systemu ulg podatkowych dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy w gminie,
– utworzenie inkubatora aktywności gospodarczej aktywnie wspieranego przez UM w Libiążu,
– uaktywnienie działań w kierunku scalania gruntów i przygotowania ich do realizacji zadań inwestycyjnych oraz budownictwa mieszkaniowego zarówno jedno-, jak i wielorodzinnego,

– Mieszkania+ – realizacja programu rządowego ( budowa mieszkań na wynajem to możliwość zdobycia mieszkania przystępnego cenowo. )
– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach aby nie ograniczać aktywności zawodowej rodzin z małymi dziećmi,
– zwolnienie z opłat za żłobek i przedszkole rodzin, w których oboje rodzice pracują,
– becikowe 1000 zł dla każdego nowo narodzonego mieszkańca,
– Libiąska Karta Mieszkańca gwarantująca szereg ulg i promocji dla mieszkańców naszej gminy,
– modernizacje kolejnych placów zabaw,
– bezpłatne bilety komunikacyjne dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych,
– przedszkole w Żarkach – możliwość pozyskania środków zewnętrznych na budowę w ramach programu rządowego.

– inwestycje w termomodernizację domów i mieszkań, dopłaty do wymiany kotłów CO oraz doradztwo energetyczne dla mieszkańców – w ramach programu rządowego Czyste Powietrze,
– nowoczesny wielofunkcyjny kompleks sportowo-rekreacyjny po obu stronach ulicy Jana Pawła II na osiedlu Flagówka – korty do tenisa ziemnego (w tym kryty), renowacja boiska do koszykówki, skatepark, bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią i rzutnią, w okresie zimowym – zadaszone lodowisko. W połączeniu z planowaną budową basenu Libiąż stanie się gminą atrakcyjną do życia i wypoczynku, a mieszkańcy będą mieć możliwość skorzystania z obiektów na miejscu, bez konieczności dojazdów do innych miejscowości,
– pocket parki, czyli miniparki między blokami – ładne urządzenie zieleni, posadowienie ławek, gdzie można mile spędzić czas ze znajomymi, w pobliżu swojego mieszkania
– Senior+ program rządowy,
– realne plany kanalizacji sołectw i dokończenie kanalizacji w mieście,
– budowa ścieżek rowerowych i rozwój infrastruktury rowerowej (parkingi, stojaki), w tym wzdłuż dróg DW 933 Libiąż – Chrzanów oraz DW 780 Libiąż – Chełmek
– wyznaczenie tras do nordic walking
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – siłownia plenerowa, strefa relaksu, plac zabaw – program rządowy.

– wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta (DW 933 w przebiegu ulic Chrzanowska, Oświęcimska, Krakowska i Beskidzka) – pilna konieczność realizacji kolejnego odcinka Drogi Współpracy Regionalnej z uwagi na wiele zdarzeń drogowych (w tym bardzo tragicznych) zaniechanej przez kolejnych Marszałków Województwa oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodniki min. przy ul Beskidzkiej i mniej kolizyjne skrzyżowania dróg np. rondo Ul Chrzanowska, Wiosenna i Rouvroy)
– budowa nowej siedziby policji,
– wymiana i zakup sprzętu dla OSP, w tym pojazdów ratowniczo-gaśniczych, pomoc dla OSP Żarki w celu włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
– monitoring gminny w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
– uzupełnianie i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej gminy, utworzenie grupy zakupowej energii na potrzeby gminy, w tym oświetlenia ulicznego,
– poprawa infrastruktury drogowej w całej gminie w ramach programu budowy dróg lokalnych, finansowanych z środków centralnych tzw. Adamczykówek.

– poprawa dostępności do opieki medycznej, w szczególności w sołectwach Żarki i Gromiec i podjęcie starań o przywrócenie dyżurów w ramach opieki nocnej i świątecznej,
– gminny program profilaktyki zdrowotnej w szkołach – szeroki zakres od stomatologii do wykrywania wad postawy,
– bezpłatny program nauki pływania, wsparcie zajęć rehabilitacyjno- korekcyjnych w szkołach gminnych oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych,
– wspieranie w ramach usług medycznych Miejskiego Centrum Medycznego oraz Szpitala Powiatowego prewencyjnych programów zdrowotnych dla różnych grup wiekowych mieszkańców,
– aktywna polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach organizacyjnych gminy.

– utworzenie jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) w Libiążu wyposażonych w kompetencje opiniodawcze z inicjatywą uchwałodawczą,
– przejrzyste zasady finansowania sportu amatorskiego, klubów i organizacji sportowych, w tym i sportu szkolnego, wraz z możliwością wprowadzenia systemu stypendiów dla utalentowanych zawodników,
– utworzenie stałej rady społeczno-gospodarczej przy Burmistrzu skupiającej przedstawicieli wszystkich środowisk i organizacji działających w gminie.

– podjęcie aktywnych działań w celu likwidacji zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez ciepłownię z centrum Libiąża, stworzenia nowoczesnego źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opartego na węglu w orozumieniu z Weglokoks Energia lub powiązaniu z innymi inwestorami z branży energetycznej (np. Tauron PE, Veolia)
– Program Czysta Gmina,
– Program Ecogmina (promowanie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii)-może we współpracy z TAURONEM?
– usprawnienie gminnej polityki gospodarki odpadami.

– Zapewnienie właściwego poziomu edukacji, udział w programach podnoszących wiedzę i kompetencje uczniów, wyposażenia w pomoce dydaktyczne i poprawa stanu technicznego szkół i przedszkoli, zajęcia aktywizujące dla uczniów w ramach współpracy szkół i LCK
– promocja osiągnięć uczniów i nauczycieli,
– wspieranie inicjatyw kulturalnych promujących gminę Libiąż,
– ochrona i promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego Libiąża.

Priorytety:
– pełne wykorzystanie potencjału gminy dla poprawy atrakcyjności warunków życia mieszkańców (mieszkania i miejsca pracy oraz możliwości spędzania czasu wolnego)
– poprawa bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez Gminę
– wykorzystanie efektu synergii we współpracy z samorządami gmin: Chełmek, Chrzanów, Jaworzno, Trzebinia, Babice, Oświęcim oraz powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego oraz z samorządem województwa małopolskiego.
– wykorzystanie efektu synergii we współpracy z przyjazną administracją rządową – realizacja programów rządowych: Mieszkanie+, Czyste Powietrze, Nowoczesna Gmina, 100 MB na 100-lecie Niepodległości, Ciepły Dom, Dobra okolica, Mieszkasz – decydujesz.