Materiały do pobrania

Aktywność poselska
Krzysztof Kozik

Życiorys i dokonania

Krzysztof Kozik
– ur. 3 lipca 1970 r.

Członek zarządu Holidingu KW, członek zarządu powiatu chrzanowskiego, radny powiatowy, radny libiąskiej Rady Miejskiej.

Wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inżynier górnik.

Ponadto ukończył studia podyplomowe o profilu MBA w zakresie zarządzania organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2007 r. po zdaniu egzaminu w Ministerstwie Skarbu posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zawodowo związany z kopalnią Janina funkcjonującą obecnie w strukturach Tauron Wydobycie, w latach 2007-2008 członek Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Od maja 2016 r. do sierpnia 2016 r. oddelegowany z Rady Nadzorczej pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Kompanii Węglowej S.A., od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej S.A. Po zakończonym sukcesem procesie podziału KW S.A. pełnił funkcje członka zarządu Holding KW sp. z o.o. powstałego na bazie aktywów podzielonej Kompanii Węglowej S.A.

W latach 2006 – 2018 radny rady powiatu chrzanowskiego. W tym okresie w latach 2006-2010 oraz w 2014 – 2018 członek zarządu powiatu. W 2018 roku kandydat na Burmistrza Libiąża, wybrany głosami mieszkańców radnym RM w Libiążu.

W 2019 objął mandat posła w miejsce wybranej do Europarlamentu Beaty Szydło. Ślubowanie złożył 12 czerwca 2019 r. W tym samym roku z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję, otrzymując 12 460 głosów.

Zainteresowania: polityka i kwestie społeczno-gospodarcze. Posiada patent żeglarza, lubi spędzać czas pod żaglami oraz grając w szachy. Żonaty, ma dwoje dzieci.