PiS dla seniorów

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie poprawiło rozwiązania polityki państwa wobec osób starszych.

Dzięki programowi Senior+ powstają nowe Dzienne Domy i Kluby dla seniorów. Przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w placówkach, seniorzy mają możliwości rozwoju swojego potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz okazję do spotkania z rówieśnikami. W latach 2015-2022 powstało w Polsce ok. 1,2 tys. ośrodków wsparcia. Z programu korzysta ponad 28 tys. seniorów.

Z kolei głównym celem Programu Aktywni+ jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, poprzez rozszerzenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, zaangażowanie osób starszych w obszarze rynku pracy oraz wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych.

Te programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej miały na celu stworzenia miejsc dla osób starszych, gdzie mogą one aktywnie spędzić czas na zajęciach obfitujących w formy aktywności, pobudzające niesamowity potencjał wciąż drzemiący w seniorach, umożliwiając przy okazji ich pełniejsze uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności – mówi Poseł Krzysztof Kozik.