Konwencja PiS w Rudzie Śląskiej

Na śląsku odbyło się ważne spotkanie na temat gospodarczej przyszłości Śląska. Nie mogło tam zabraknąć Posła Krzysztofa Kozika.

W Rudzie Śląskiej posłowie i kandydaci w nadchodzących wyborach parlamentarnych dyskutowali nie tylko perspektywach regionu, ale i całego kraju.

– Do poprzednich wyborów szliśmy mając na sztandarach obronę polskiego górnictwa, przemysłu ciężkiego i miejsc pracy. Te postulaty udało nam się zrealizować, mimo ciągłych ataków opozycji sejmowej i Komisji Europejskiej i tzw. europejskich elit. Jako Prawo i Sprawiedliwość dotrzymujemy danego słowa i także tym razem złożyliśmy deklaracje obrony naszego interesu narodowego – podkreśla Poseł Krzysztof Kozik, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce.

W trakcie spotkania posłowie i kandydaci PiS przedstawili i podpisali Deklarację dla woj. śląskiego, w której podkreślono m.in. konieczność wykorzystania rodzimego węgla jako paliwa przejściowego w transformacji, rozwoju wydobycia i przeróbki węgla koksowego, wsparcia rozwoju przemysłu oraz współpracy z samorządami bez względu na poglądy polityczne

Treść deklaracji brzmi:

Wraz z dynamicznie zmieniającym się światem, zmienia się też województwo śląskie. Dlatego my, niżej podpisani deklarujemy zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju naszego regionu, w szczególności mając na uwadze następujące wartości:

  • Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako pewne dostawy energii elektrycznej i ciepła po możliwie najniższych cenach. Gwarantem tego bezpieczeństwa jest wykorzystanie rodzimego węgla jako paliwa przejściowego, do czasu pełnego zabezpieczenia dostaw energii przez inne źródła energii.
  • Niezależność, którą daje własna produkcja oparta w maksymalnym stopniu na własnych surowcach. Będziemy wspierać rozwój przemysłu, a w szczególności sektora stalowego, który jest kluczowy dla rozwoju gospodarki. Wsparcie opierać ma się na zapewnieniu dostaw taniej energii, konsolidacji aktywów hutniczych należących do Skarbu Państwa oraz inwestycjach w nowe zakłady. Konieczny jest również rozwój wydobycia i przeróbki węgla koksowego niezbędnego przy produkcji stali.
  • Współpraca z samorządami bez względu na poglądy polityczne. Nasze województwo to nasz wspólny dom i tylko ścisła współpraca parlamentarzystów, administracji państwowej i samorządowej, a także środowisk społecznych i biznesowych, pozwoli na optymalne wykorzystanie środków i rozwój regionu. Rozwój ten powinien być zrównoważony dla wszystkich subregionów naszego województwa, tak by w maksymalny sposób wykorzystać potencjał każdego z nich. To rozbudowa infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej, wsparcie inwestycji lokalnych, zabieganie o fundusze oraz tworzenie odpowiednich ram prawnych.
  • Estetyka i funkcjonalność otaczającej nas przestrzeni. Województwo śląskie obfituje w tereny poprzemysłowe, często zdegradowane, ale z ogromnym potencjałem. Deklarujemy kontynuowanie działań na rzecz przekazywania tych terenów samorządom, przywracania ich do życia nadając nowe formy użyteczności gospodarczej lub rekreacyjnej.
  • Dobre życie mieszkańców. W obliczu zmian gospodarczych i cywilizacyjnych, a także transformacji energetycznej, województwo śląskie musi pozostać miejscem o wysokim komforcie życia. Miejscem obfitującym w stabilne, dobrze płatne miejsca pracy. Miejscem gwarantującym możliwość zdobywania kompetencji – od reaktywacji wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego, przez bogatą ofertę kursów i szkoleń, po rozwój uczelni wyższych. Ale też miejscem rekreacji i odpoczynku, o bogatej i różnorodnej ofercie kulturalnej.