Stanisław Garłacz


Kandydat do Rady Miejskiej w Libiążu, mieszkaniec Żarek.

Szanowni Państwo,
Od trzech lat jestem sołtysem i staram się dbać o dobro Żarek najlepiej, jak potrafię. Żarki powinny się rozwijać, dlatego domagam się równomiernego rozwoju i proporcjonalnego finansowania całej gminy! Dysproporcje widać gołym okiem – wystarczy przejechać przez Libiąż.
W naszym sołectwie jest wiele do zrobienia – niektóre sprawy są zaniedbane od wielu lat. Uważam, że konieczna jest:
– budowa, remonty i odwodnienie dróg – niektóre są w bardzo złym stanie,
– budowa chodników,
– budowa przedszkola,
– budowa kanalizacji,
– a także rozwiązanie trudności komunikacyjnych w centrum Żarek.

W dniu 21 października będą wybory. Bardzo Państwa proszę – idźcie na wybory i wybierzcie burmistrza oraz radnych. Jeżeli macie do mnie zaufanie, to proszę o Wasz głos. Mandat radnego pozwoli mi jeszcze skuteczniej zabiegać o nasze sprawy!
Z wyrazami szacunku
Stanisław Garlacz