Klemens Hołownia

Z zawodu jestem pedagogiem, ukończyłem studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także jestem menagerem edukacji globalnej. Od początku swojej pracy zawodowej związany jestem z oświatą i kulturą – pracowałem w szkole jako nauczyciel, następnie w domu kultury, a obecnie pracuję w muzeum.

Od wielu lat działam na płaszczyźnie społecznej uczestnicząc w pracach niektórych organizacji pozarządowych jak choćby Fundacja Brata Alberta w Chełmku gdzie przyczyniłem się do utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Starostwie w Chrzanowie pełniłem funkcję w-ce przewodniczącego PRDPP gdzie prowadziłem działania na rzecz poprawy kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w powiecie chrzanowskim. Jestem w-ce przewodniczącym Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Libiążu, w którym zrealizowaliśmy kilka projektów dla mieszkańców naszego miasta i gminy oraz powiatu. Obecnie zaangażowany jestem w utworzenie Międzynarodowego Centrum Sztuki Współczesnej i Martyrologicznej w Libiążu – Kosówkach w oparciu o pozyskane prace artystyczne autorów z różnych krajów całego świata. Działalność tej instytucji przyczyniłaby się do rozwoju Kosówek, miasta i gminy Libiąż, a także powiatu chrzanowskiego. Powołanie tej placówki wpłynęłoby na powstanie nowych miejsc pracy w różnych dziedzinach gospodarczych. Tworzenie stabilnych miejsc pracy to dla mnie jedno z głównych zadań, które starałbym się realizować w nadchodzącej kadencji.