Jolanta Sieprawska

JOLANTA SIEPRAWSKA –  emerytka, lat 65, zamężna, wykształcenie średnie techniczne. Słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 42 lat mieszkanka Libiąża.

Szanowni Państwo,

Przedstawiam podstawowe założenia programowe, na których będę opierać się w mojej pracy na rzecz naszej gminy. Skupię się na sprawach pilnych, które są podstawą do lepszego życia mieszkańców. Zdaję sobie sprawę z tego, że podczas trwania kadencji radnego może to być trudne do realizacji, ale warto się tym zająć.

  Mój program:

– przywrócić dyżury nocne i świąteczne w Miejskim Centrum Medycznym,

– zwiększyć zakres i ilość zabiegów rehabilitacyjnych w MCM,

– dofinansować libiąskie szkoły i przedszkola oraz kluby sportowe,

– budowa  Mieszkań Plus oraz mieszkań socjalnych,

– zagospodarować tereny na tzw. Upadowej – budowa inwestycji w celu zmniejszenia bezrobocia,

– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dalszy rozwój sieci monitoringu,

– budowa nowego budynku z przeznaczeniem na Komisariat Policji w Libiążu,

– poszukiwanie sposobów na zmniejszenie uciążliwości zanieczyszczonego powietrza w okresie zimowym.

Proszę Państwa o głos w wyborach 21 października br.